Sonuçlar

Giderek artan dijital bir dünyada, salgının sosyal, iş ve eğitim hayatımızı kökten değiştirdiği günümüzde, işgücü piyasası ve mesleklerin kökten değiştiği yeni ve farklı beceri ve yetkinliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle koronavirüsün olağanüstü durumu, herkesin dijital becerilerini geliştirmesi için bir fırsattır. Aynı şekilde Mesleki Eğitim ve Öğretim de dijital dönüşümün bir sonucu olarak değişmektedir. Dijital beceriler, dijital cihazların ve uygulamaların her yerde bulunmasıyla birlikte geliştirilmekte ve test edilmektedir; bu, meslek eğitimcilerinin kendi dijital becerilerini geliştirmeleri ve bunları güncel tutmaları zorunlu olduğu anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Meslek dersi eğitimcileri, çevrimiçi sınıflarda ve derslerde öğrencilere esnek, kullanışlı ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi sağlamak için dijital teknolojileri kullanmalıdır. Bu nedenle, dijital okuryazarlık, dijital iletişim, iş dönüşümü ve kişisel öğrenme ve ustalaşmaya odaklanmaları gerektiği için, mesleki eğitim ve öğretim öğretmenleri ve eğitmenlerinin dijital becerilerinin haritalandırılması esas olarak kabul edilmektedir. Gelecekte önemli dijital beceriler ve yeterlilikler hakkında ortak bir anlayış oluşturmak için becerilerin haritasını çıkarmak gerekmektedir. Bilimsel yayın veri tabanlarından yapılan literatür taraması, “dijital yeterlilik”, “dijital beceriler”, “dijital okuryazarlık”, “medya okuryazarlığı”, “bilgi okuryazarlığı”, “e-beceriler”, “BİT okuryazarlığı”, “teknoloji okuryazarlığı” terimlerini ve onların farklı kombinasyonlarını kullanmaktadır.
RESTART VET projesi, Meslek öğretmenleri ve eğiticilerinin dijital yeterliliklerini değerlendirmek için hem Dijital Yeterlilik Çerçevesi 2.0 hem de Dijital Egemenlik bağlamını referans olarak alacaktır.
İlk Fikri Çıktı ve faaliyetleri aşağıdaki temel araştırma sorularına cevap arıyor:
1. Meslek öğretmenlerinin dijital becerileri ve yeterlilikleri nelerdir?
2. Mesleki eğitim sistemleri mevcut COVID zorluklarına nasıl yanıt verdi?
3. Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenleri ve eğitmenleri hem beklenen hem de beklenmeyen değişikliklere nasıl uyum sağladı?
4. Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenleri ve eğitmenleri, çevrimiçi eğitim süreçleri ve çevrimiçi sınıfların neden olduğu iş yükünü, zaman çizelgelerini, stresi ve diğer olumsuz duygu ve davranışları nasıl yönetebilir?
5. MÖE öğretmenlerinin ve eğiticilerinin sahip olması gereken müfredat, mesleki ve eğitim standartları, nitelikler, programlar, öğrenme çıktıları ile ilgili politikalar nelerdir?

Tanımlanmış değerlendirme kriterlerine dayalı bir değerlendirme süreci ile birlikte ortakların ülkelerinde pilot faaliyetler yoluyla Eğitim Müfredatı ve denemesi yapılacaktır. Mesleki Eğitim Müfredatı, sanal bir sınıfın talepleri ile başa çıkmak, sanal eğitim materyallerinin tasarımında rehberlik sağlamak, teşvik etmek için dijital becerilerini ve yeterliliklerini geliştirmek ve/veya geliştirmek için VET öğretmenlerinin ve eğitmenlerinin desteğine odaklanmıştır. BİT, e-öğrenme ve diğer dijital araçların derslere nasıl entegre edileceğine dair bilgi sağlamak için ilham verici çevrimiçi eğitim programları aracılığıyla meslek eğitmenlerini/öğretmenlerini teşvik etmek, desteklemek ve güçlendirmek, Dropbox, Google Drive gibi çeşitli platformların, Kahoot gibi çevrimiçi eğitici oyunların ve Dotstorming, Padlet, Wakelet, Bubbl.us, Mind Mapping Tools gibi daha fazla dijital araç ve uygulamanın yanı sıra, Slack, Trello, Popplet, bunları eğitim etkinliğine entegre etme ve kullanmayı desteklenecektir. Ayrıca Dijital Öğrenme Parçacıkları ve Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeli (SCORM) kullanılacak ve öğrencilerden kullanılması önerilecektir. Eğitim Müfredatının temel amacı, mesleki eğitim öğretmenlerini ve eğiticilerini e-öğrenme yöntemleri konusunda desteklemek ve öğrencilerinin çevrimiçi eğitim prosedürlerini kolaylaştıran, ilgilerini, öğrenmelerini ve eğlenmelerini teşvik eden dijital teknikler, araçlar ve materyaller sağlamaktır.
Derslerde, yüz yüze ve İş Temelli Öğrenme eylemleri ve çevrimiçi kaynaklarla harmanlanmış bir metodoloji benimseyecektir. Dersin kesin yapısına araştırma tamamlandığında ve ulaşılması gereken öğrenme seviyeleri üzerinde anlaşmaya varıldığında karar verilecektir. Eğitim materyali, tüm ortakların dillerinde tamamen mevcut olacak ve herhangi bir öğrencinin eğitimi Avrupa’da ve yurtdışında bağımsız olarak uygulamasına olanak tanıyacaktır. Ayrıca proje ortakları, eğitim kursunun geliştirilmesi sırasında aşağıdaki ilkelerin uygulanmasını sağlayacaktır.
Derslerin, uzun vadede düzenlenen yenilikçi öğrenme yöntemlerine ve pedagojik yaklaşımlara dayalı, esnek olması beklenmektedir. Derslerin amaçları doğrultusunda, çalıştaylar, laboratuvarlar, vaka çalışmaları, grup çalışması ve daha fazlası, projenin e-öğrenme platformunda çevrimiçi olarak da mevcut olacaktır. Eğitim kursu İngilizce ve katılımcı ortakların kendi ulusal dillerinde geliştirilecektir.
Pilot uygulama faaliyetlerine en az 30 Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmeni ve eğitmeni dahil edilecek ve kursu çevrimiçi platformda tamamlayacaktır. Çevrimiçi eğitimciler ve mentorlar öğrencilere rehberlik edecek, kursu başarıyla tamamlamalarına yardımcı olacaktır. Kullanıcıları tanıtacak, katılımı teşvik edecek, bölümler ve ödevler hakkında sürekli destek ve geri bildirim sağlayacaklar. Ayrıca, kursun sonunda, aşağıdakilere odaklanarak geliştirilecek ilgili yapılandırılmış anketler aracılığıyla katılımcıların geri bildirimleri toplanacaktır:
– Eğitim müfredatını ve kursunu değerlendirmek
– Sertifikasyon modelinin ve sürecinin değerlendirilmesi
– Çevrimiçi öğrenme platformunun kullanılabilirliğini değerlendirmek
Katılımcıların sağlayacağı geri bildirimlere dayanarak, proje ortakları ilgili tüm materyal ve çıktılarda gerekli ayarlamaları ve iyileştirmeleri yapacaktır.