Proje


COVID-19 salgını, Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenlerinin ve eğitmenlerinin istihdam gerçeğini önemli ölçüde değiştirdi. Sürekli karantinalar ve sosyal ve iş hayatındaki kısıtlamalar da işyerlerinde, okullarda ve sınıflarda öğrenmeyi kesintiye uğrattı. Çıraklık eğitimleri ve becerileri değerlendirmek ve nihayetinde yeterlilikleri ödüllendirmek için kullanılan sistemler dahil olmak üzere sonuçlar iş temelli öğrenmede yıkıcı olmuştur. Birçok kuruluşun on yıl boyunca direndiği Dijital Dönüşüm, şirketlerin pandemi sırasında ayakta kalabilmesi ve yenilik yapabilmesi için bu sürece hızlı bir şekilde adapte edilmek zorunda kalmıştır. Ve öyle görünüyor ki, bilgilerini, dijital becerilerini ve diğer yeterliliklerini güncellemesi gereken Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenleri ve eğitmenleri için özel bir zorluk oluşturan bu dijital zihniyet kalıcı olacaktır. Mesleki Eğitim ve Öğretim okulu öğretmenlerinin pedagojik yeterlikleri genel olarak yeterli kabul edilirken, çoğu ülke Mesleki Eğitim öğretmenlerinin endüstrinin gerçeklerine ve değişen işgücü piyasası ihtiyaçlarına ayak uydurması için artan bir ihtiyaca işaret etmektedir.

RestartVET, 7 farklı AB ülkesinden 8 ortağın yer aldığı, mesleki eğitim öğretmenlerini ve eğitmenlerini dijital dönüşümlerinde destekleyen bir Erasmus+ stratejik ortaklık programıdır. Proje, Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenlerinin ve eğitmenlerinin mevcut dijital becerilerini değerlendirmekte ve bu becerileri yenilikçi e-öğrenme yoluyla daha da geliştirmektedir.