projektas

COVID-19 pandemija smarkiai pakeitė profesinio rengimo mokytojų ir specialistų kasdienybę. Karantino apribojimai socialiniame ir darbiniame gyvenime taip pat nutraukė mokymąsi darbo vietose, mokyklose ir klasėse. Tai ypač sutrikdė mokymąsi darbe, įskaitant pameistrystę, ir pavekė sistemas, naudojamas įgūdžiams įvertinti ir galiausiai kvalifikacijoms suteikti. Skaitmeninė transformacija – tai, kam daugelis organizacijų priešinosi dešimtmetį, turėjo būti greitai pritaikytos, kad įmonės galėtų išgyventi ir diegti naujoves pandemijos metu. Atrodo, kad ši skaitmeninė mąstysena dar gyvuos, o tai yra ypatingas iššūkis profesijos rengimo mokytojams ir specialistams, kuriems reikia atnaujinti savo žinias, skaitmeninius įgūdžius ir kitas kompetencijas. Nors profesinio rengimo mokyklų mokytojų pedagoginės kompetencijos paprastai laikomos tinkamomis, dauguma šalių prie didėjančio profesinio rengimo mokytojų poreikio neatsilikti nuo pramonės ir kintančių darbo rinkos poreikių.

RestartVET yra Erasmus+ strateginės partnerystės projektas, kuriame dalyvauja 8 partneriai iš 7 skirtingų ES šalių. Projektas įvertina dabartinius profesinio rengimo mokytojų ir specialistų skaitmeninius įgūdžius ir siekia ugdyti, naudojant inovatyvias el. mokymo(si) priemones