Parama profesinio rengimo mokytojams ir specialistams skaitmenizuojant profesinį ugdymą

RestartVET projektas remia profesinio profesinio rengimo mokytojus ir specialistus skaitmeninės transformacijos procese. Projektas siekia įvertinti dabartinius profesinio rengimo mokytojų ir specialistų skaitmeninius įgūdžius ir juos tobulinti, naudojant naujoviškus el. mokymo(si) metodus, mokymosi kursus bei kitas priemones

mūsų tinklas

įvykiai ir naujienos