Υποστήριξη εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ΚΕΚ μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης ΚΕΚ

Το RestartVET υποστηρίζει δασκάλους και εκπαιδευτές ΚΕΚ στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Το έργο αξιολογεί τις τρέχουσες ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών ΚΕΚ και αναπτύσσει αυτές τις δεξιότητες περαιτέρω μέσω καινοτόμων μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης, μαθημάτων μάθησης και άλλων εργαλείων

Εξερευνήστε το δίκτυό μας

ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙς & ΝΕΑ